מרחק, נגיעה- סוד האינטימיות - מבט יהודי להזמנת ספרים לחצי כאן